Pedagogia

Model educatiu

Tenim com a eix principal la idea d’infant capaç, actiu, amb curiositat i desitjos d’aprendre; i és en aquest sentit, que Ruka es configura com un context que ofereix a les criatures i nadons un conjunt d’experiències educatives que promouen el desenvolupament global i l’aprenentatge des del joc i la espontaneïtat.

La nostra pedagogia es basa d’acord amb els principis d’educació inclusiva, activa, respectuosa i coeducadora.

Participació de les famílies

Hi ha diferents canals de relació que facilitaran el dialeg, la comunicació i col·laboració entre les famílies i acompanyants respecte al dia a dia i més enllà, amb l’acompanyament educatiu dels processos dels infants. Per nosaltres és important cuidar les estones que compartim amb les famílies, tant per a que hi hagi bona relació i comunicació com feed-back. Un altre canal són les reunions pedagògiques.

Entorn acollidor

Els espais de Ruka estan preparats amb una intencionalitat educativa, amb l’objectiu que els infants hi puguin desenvolupar les seves capacitats afectives, cognitives i de relació.

Per això cada espai té un caràcter propi, que fomenta uns jocs, moviments o accions diferents, i que per tant, fomenten un tipus o altre de vivència, pensament, llenguatge i/o relació.

La distribució i l’organització dels espais estan pensats per generar un entorn físic segur i acollidor, que estimuli des de la curiositat.

Activitat quotidiana

20180918_171837

Una gran part dels objectius d’aquesta etapa es du a terme a través de les situacions de la vida quotidiana i la cura personal de l’infant: cures, higiene, menjar, descans, etcètera.

En aquests moments, els infants fan activitats de descoberta i exploració, d’experimentació, de manipulació, construcció, moviment, recreació, representació, comunicació i convivència. Per això, sota la nostra mirada, són tots els moments i seqüències d’activitats. Els quals es donen en un context d’empatia, foment de l’autonomia, respecte i acompanyament emocional.

Treballem amb rutines ja que transmeten seguretat als infants, permetent-los establir relacions personals i col·lectives, de una forma segura, confiada i en un ritme dinàmic però ordenat que coneixen.

Context socialitzador

La idea és crear una xarxa de relacions personals en diàleg constant: relacions d’infants entre iguals, grans i petits/es, que es coneixen, s’interessen els uns pels altres i es respecten mútuament.

Probablement, per a les criatures sigui la primera o de les primeres experiències de socialització fora del marc familiar. La convivència promou actituds de respecte i empatia així com de responsabilitat envers els i les altres.

La convivència i diversitat com a valors

Cada nena o nen és atès de manera individualitzada, i se’n valora la història i el bagatge personal. La intervenció singularitzada permet oferir a cadascú els reptes i els ajuts que necessita per aprendre i desenvolupar-se de manera harmònica.

Per això és important per a nosaltres parar atenció especial a la diversitat dels infants, que els inclou a tots i cada un d’ells, i a la detecció precoç de les necessitats que hi puguin haver de desenvolupament generals o específiques, per tal de fer una intervenció coherent i significativa en les possibles dificultats de desenvolupament tan bon punt es coneixen.

A %d blogueros les gusta esto: